[Kies Nederlandse Versie]

‘So here’s the dilemma” Stephen Jenkinson addresses his audience in the documentary ‘Griefwalker’; ‘The old scheme of pain and symptom-management was going to be the magic bullet, meaning people will be able to die well. The consequences being what? People are dying and their pain is well managed; their symptoms are definitely under control; and what is it you see in their eyes when they are dying?

Next in the documentary we see people in the audience watching Stephen expectantly; waiting for the dilemma to unfold.  While watching through the window of my computer, I catch myself doing the same; wondering what the dilemma is. For isn’t “dying well” exactly what we expect from dying these days? Free of pain and yet still present. So we can have a proper and well-contained goodbye? Is there more? Am I missing something? As it turns out I do…

I’ll tell you what I see. Stephen continues; In the eyes of people dying I see a wretched anxiety and a completely overwhelming, almost toxic fearfulness.

When you ask people: ‘What are you most afraid of happening when you die;  8 out of 10 people will say ‘pain and suffering’. I don’t want it to hurt. So we say, no problem we can get you there; you’ll be pain free and you’ll still be sort of present, that’s the promise.

And you know what? That’s the hell’; because they’re still sort of present and their pain is well controlled and the magic bullet turned out not to slay the Dragon after all; because they were wrong about what they were afraid of most.

To die, I realise is like going through childbirth; or having to cope with  a debilitating illness; or being traumatized; you-do-not-know-what-it-is-like-until-you’re-there. And even then it can end in a million different ways in an experience as personal as your fingerprint.

And yet, especially in the westernized societies, many live as if death is something that happens only to others.

May 24, 2018: Orphan Wisdom- The Griefwalker Documentary

94 seats available for the exclusive Amsterdam viewing

including a live Q & A by teacher, author, storyteller, spiritual activist, farmer and founder of the Orphan Wisdom School Stephen Jenkinson

 (Language English).

 

19.00 – 21.30 hrs

Oostblok Theatre, 39 Sajetplein 

1091 DB Amsterdam

 

Ticket link

[Select English Version]

Ik wil niet dat het pijn doet

‘Dit is het dilemma’ zegt Stephen Jenkinson tegen zijn luisterend publiek in de documentaire ‘Griefwalker’; ‘De manier waarop we pijn en symptomen gingen aanpakken zou het wondermiddel zijn en betekenen dat mensen op een goede manier kunnen sterven. Maar wat gebeurde er vervolgens? Mensen zijn aan het sterven; hun pijn is onder controle; de symptomen zijn weggewerkt; maar wat is het nu dat je in de ogen van deze mensen ziet terwijl ze aan het sterven zijn?

Vervolgens toont de documentairemaker de mensen in het publiek die in afwachting naar Stephen Jenkinson kijken, die hen gaat vertellen waar het dilemma zit. Terwijl ik door het raam van mijn computer meekijk, betrap ik mezelf erop dat ik precies hetzelfde doe; dat ik me afvraag wat het dilemma is. Immers, ‘goed sterven’ is toch precies datgene wat de mens van vandaag de dag wil? Pijnvrij en toch aanwezig. Zodat we goed en beheerst afscheid kunnen nemen. Is er meer dan dat? Mis ik iets? Even later blijkt dat inderdaad zo te zijn.

Ik zal je vertellen wat ik zie, gaat Stephen Jenkinson door; In de ogen van mensen die gaan sterven zie ik een diep ongelukkige paniek;  een volledig overrompelende, bijna aanstekelijke angst.

Wanneer je aan iemand vraagt; ‘waar ben je het meeste bang voor?’ , krijg je 8 van de 10 keer ‘pijn en een lijdensweg’ als antwoord. “Ik wil niet dat het pijn doet.” Dus zeggen we; dat is geen probleem, daar kunnen we voor zorgen. Je zal geen pijn hebben en nog steeds in enige mate aanwezig zijn; daar kan je van op aan.

En weet je wat dat vervolgens is? Dat is vervolgens hun ergste waarheid; want ze zijn nog steeds een vorm van aanwezig; hun pijn is onder controle; maar het wondermiddel heeft toch hun grootste angst niet kunnen wegnemen; omdat ze zich hebben vergist over wat hun grootste angst was.

Sterven, realiseer ik me; is net zoiets als een bevalling; of in het reine komen met een ontwrichtende ziekte of een opgelopen trauma. Je weet pas wat het is, op het moment dat je het meemaakt. En dan nog zijn er honderdduizend manieren waarop het proces kan verlopen in een ervaring die zo persoonlijk is als je vingerafdruk. En toch, in onze westerse maatschappij doen we meestal net alsof sterven iets is wat alleen anderen overkomt.

Donderdag 24 Mei 2018:  De documentaire Griefwalker.

94 kaarten beschikbaar voor deze unieke filmvertoning

in aanwezigheid van  auteur, storyteller, spirituele activist, agrariër en oprichter van de Orphan Wisdom School, Stephen Jenkinson;

inclusief  een live Vraag & Antwoord sessie na de voorstelling.

(Taal: Engels).

 

19.00 – 21.30 uur

Theater Oostblok, Sajetplein 39,

1091 DB Amsterdam

 

Ticket link