“Hey! Weren’t you one of the frontliners in that organization of people who want to make a “last will pill” available to its members to realize their self-chosen death when their time has come? Who do you choose to be now that you start public dialogues with Live Well Die Wise?”

I still am a convinced advocate of having freedom of choice in the way you want your life to end including the possibility to end it yourself. The Cooperation Last Will has been summoned to stop their initiatives to make the last will pill available by the district attorney.  The movement to end life by choice openly and meticulously prepared without action nor permission of a medical professional continues.  I see it as a natural result of the developments in healthcare, where it takes people longer to die; while there is little space and attention as to how your life will end.

My question is: What are the consequences of these medical interventions and how does it affect the way you live and die?  In our present day and age, people are more than ever before confronted with a crossroads where they can and have to take responsibility for their own life and therewith for their own death. I feel healthcare should offer more space to make those choices in coherence with the people involved. This requires a change in the culture and habits “how we do and act around death and dying”. Let’s invite public dialogue to explore the full range of choices at the end of life. That’s what “Live Well Die Wise” is about.

Jij was toch van die beweging die een laatstewilmiddel beschikbaar wilde stellen?

“Zeg jij was toch van die club mensen die een legaal laatstewilmiddel beschikbaar wilde hebben voor haar leden zodat zij een zelfgekozen dood kunnen uitvoeren wanneer zij vinden dat hun tijd gekomen is? Ben je geen activist meer nu je met Live Well Die Wise publieke dialogen start?

Ik ben nog steeds grote voorstander voor de vrijheid en mogelijkheid om zelf je levenseinde te bepalen. De activiteiten rond het laatstewilmiddel van de Coöperatie Laatste Wil zijn door het Openbaar Ministerie gestopt. De beweging voor de mogelijkheid om zonder tussenkomst van een zorgprofessional in openheid en zorgvuldig voorbereid zelf je leven te kunnen beëindigen gaat door. Ik zie deze ontwikkeling als een logisch vervolg van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg waardoor mensen steeds langer aan het sterven zijn, terwijl er weinig aandacht en ruimte is voor hoeje leven zal stoppen.

Ik stel de vraag: Wat is de impact van deze medische interventies en hoe beïnvloedt dit je leven en je sterven? Mensen staan in onze huidige tijd vaker op het kruispunt waarin ze verantwoordelijkheid kunnen en moeten nemen voor hun leven en daarmee ook hun eigen sterven. Ik vind dat er meer aandacht en ruimte nodig is in de zorg om die keuzes samen met mensen die erbij betrokken zijn te maken. Dat vraagt om ander gedrag en andere mores. Laten we elkaar ontmoeten in publieke dialogen over de volle breedte van keuzes bij het sterven. Dat is waar “Live Well Die Wise” over gaat.